Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Posezení s koňmi na kopci

relaxace pro všechny věkové skupiny

Posezení s koňmi – Vidím tě, cítím tě – vidím se, cítím se.

Každou neděli (za pěkného počasí, ne v zimě) pořádám posezení s koňmi. Je to možnost vrátit se do přírody a uklidnit své přetížené systémy.

Bude se podávat čaj, punč, bylinková limonáda- dle ročního období. · Za doprovodu zpěvu ptáků nás koně naladí na svůj klid, bezpečí a pocit sounáležitosti.

Setkání probíhá na pastvině – ve výšce očí – proto sedíme na karimatkách a v tichosti.

 • Je dobré se předem objednat (stačí sms na kontaktní telefon). Počet míst omezen.
 • Nabízím možnost měření úrovně stresu v těle pomocií HRV senzoru.

Ten, kdo přistupuje ke koni, vstupuje do říše – odvahy, sebe-vědomí, intuice, neverbální komunikace.

 • Snažím se vytvářet příjemné a bezpečné prostředí, kde je možné se uvolnit a začít cítit – nejprve sebe a pak koně.
 • Nejsme jako většina ostatních jezdeckých klubů, kde kůň je níže než člověk. Koně jsou u nás partneři.
 • Svých koní si hluboce vážím, respektuji jejich potřeby a stále se od nich něco učím a snažím se to předávat dál.

Od 15:30 – 17:30 hod. Cena: 250,-/ rodinu.

 • Koně jsou zde chovaní volně, (nikdy je nikam je nezavíráme)
 • pohybujeme se v jejich prostoru a je třeba dodržovat jejich pravidla!
 • Učíme se vnímat své tělo a své pocity- SEBEPOZNÁNÍ – SEBEREGULACE.
 • Nepovyšujeme se nad zvířata, jen proto, že umíme myslet…. Oni umí cítit.
 • Moji koně jsou chytří, sebevědomí a mají několikaleté zkušenosti se stovkami lidí i dětí. Nebojí se lidí, cítí, kdo je má opravdu rád a kdo je chce jen ovládat a řídit.
 • Učím jak více rozumět koním, komunikovat s nimi a starat se o ně.

 • Platby prosím provádějte převodem na účet 
 • Raiffeisen bank, Corazon z.u. / č.ú. – 4326386001/5500  (uveďte jméno a měsíc)

Autobus:  z Olomouce -aut. nádraží podchod (712, 763)  – 13.30  (směr Tršice)          zpět: Čechovice( křiž.) 17.15