Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Pravidla bezpečnosti

Koně nás učí jak překročit hranice naší mysli a vstoupit do oblasti citu i síly.

Koně jsou u nás chovaní volně, vstupujete do jejich prostoru a proto je důležité respektovat jejich pravidla. Před vstupem do areálu se seznamte s těmito pravidly:

(Videa byla natočena pod dohledem ODBORNÉHO DOZORU. Účast dětí  byla dobrovolná. Děti ani koně nepřišli během natáčení k žádné úhoně.)

 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI:

1. Nekrmte koně z ruky ani před nimi nejezte – naučili by se brát nám vše co jíme.

2. Nehladíme koně po hlavě, ale po krku – nos je intimní zóna a koně nemusí mít rádi, když jim cizí člověk sahá do obličeje. 

3. Dbáme pokynů vedoucího (3x a dost)- jestliže nevnímáme, co se kolem nás děje, je nutné odejít od koní a odpočinout si. 

4. U koní se chováme klidně a uvolněně, neběháme a nekřičíme – snažíme se vytvářet klidné prostředí, nevnášíme ke koním nervozitu, spěch, stres, okamžitě by se přenesla na koně.

5. Před přistoupením ke koni ho oslovíme a díváme se, jestli nás vidí. Jsme-li příliš rychlí a nevidí nás, může se leknout a uskočit.

6. Při čištění se soustředíme na koně, nedřepáme si, nesedáme si – kůň se může rychle pohnout a stoupnout na nás.

7. Kůň je naše zrcadlo – reflektuje naše pocity, i ty, které skrýváme. 

8. Nasedáme pouze s přilbou a pomocníkem.

9. Respektujeme sílu a rychlost koní – jsou silnější a rychlejší než my, reagují rychle na nečekané podněty.

10. Neskrýváme své pocity, mluvíme o nich- svůj strach si přiznáme, uklidňujeme se soustředěním na dech a své tělo.

Pro lepší pochopení emocí doporučuji všem koupit si tyto hrací karty s knihou od PhDr. Jany Kubíčkové, PhD.   Zábavnou formou zde vysvětluje a učí, jak zpracovávat naše emoce: https://tisictvariradosti.cz/

Pár rad do začátku:

Jaký je kůň?

 • Hrdý, rychlý, silný i odvážný a divoký
 • velice intuitivní, má svou duši
 • má velmi silné a vnímavé prožívání pocitů
 • má chuť jít stále dopředu
 • nikdy nelže – jeho tělo vždy říká pravdu
 • má zcela propojené tělo a mysl
 • neustále se ptá, jestli jsme silní a jak jsme silní
 • je pro něj přirozené být ovládán někým lepším.

Co na nás koně nemají rádi?

 • Nerozhodnost a dvojznačnost
 • nesoustředění na teď a tady
 • neustálý nátlak a omezování
 • náš neklid a stres
 • přetvářku a nadřazenost
 • naše strachy a obavy
 • negativní myšlení
 • nedůvěru
 • zlobu a vztek
 • naši neschopnost jim porozumět.