Pokyny pro rodiče a děti

Program začíná v 8:30 a končí v 16:00 hod. Dle domluvy můžete vozit děti již od 7:00. Kvůli omezeným parkovacím místům, se zdržujte jen po nutnou dobu a uvolněte místo ostatním.Chcete-li se zdržet déle, vjeďte do areálu. V našem areálu je k dispozici pouze suché WC a kempinkové WC pro menší děti. Voda je pitná, ze studny. Je důležité, aby děti od prvního dne vnímaly a poslouchaly pokyny. Jen tak může být zajištěna jejich bezpečnost. Přečtěte si s nimi naše  pravidla bezpečnosti a dodržujte je. Porušují-li děti daná pravidla, čeká je extra práce, např. sbírání větví, úprava chodníků..... Děti rozdělujeme do dvojic, či skupin, učí se rozdělovat si práci, spolupracovat a řešit problémy. Velmi se nám osvědčuje, když starší učí mladší. Chyba je důležitá část učení, patří k životu. Děti patří sobě – dáváme jim prostor a snažíme se přizpůsobit jejich požadavkům a očekáváním. Můžete nosit na krmení suché pečivo, zbytky ovoce a zeleniny (mrkev, jablka,...). Prosíme o jejich odevzdání lektorům při příchodu dětí. Sami nekrmte!! Zakoupením kurzu nám udílíte souhlas k tomu, že případné zdokumentování (foto, video) průběhu tábora, můžeme použít k propagaci.

číslo účtu pro platby- RB : 4326386001/5500

Základní osnova programu:

(Osnova je orientační, může se lišit dle počasí, schopností dětí.....)
  • rozcvička pro zahřátí formou her (seznamovací, uvolňující, poznávací, zábavné,...)
  • první den - seznámení s prostředím a zásadami bezpečnosti
  • práce - sbírání koňských bobků, zametání a venkovní úklid, péče o zahrádku, sběr dřeva,... (30 - 60 min)
  • svačina (každé dítě si nosí vlastní svačinu)
  • teorie + hry související s výukou jízdy na koni, bezpečným pohybem u koní, porozumění jejich chování, ...
  • oběd, úklid po obědě, krátký odpočinek
  • čištění a péče o koně (masáže koní)
  • jezdecká výuka - základy ovládání koně, nácvik nesedání, sedlání, uždění, cviky na koni bez sedla pro uvolnění a správné držení těla, ...
  • po ježdění volná zábava

Tipy pro vybavení do přírody

Aby byl pobyt pro děti příjemný a mohly si ho užít, je nezbytné, aby se mohly zašpinit a měly oblečení odpovídající počasí. Očekávejte vodu, bláto, prach ... Dejte dětem min. 1,5 l vody/ den. Nedoporučujeme příliš slazené nápoje a bonbony, v letních měsících lákají hmyz (vosy). Doporučujeme přírodní repelenty na bázi éterických olejů (tea tree, hřebíček a levandule) a zvýšený příjem vitaminu B. Pohybujeme se většinou pod stromy, opalovací krémy nejsou nutné. Nezapomeňte na pokrývku hlavy. Helmy je lepší brát své vlastní (cyklistické) nebo půjčujeme za 100Kč / týden.