Pravidla pro vstup do areálu

                                        Důležité !
Pravidla bezpečnosti 
1. Nekrmte koně z ruky, ani před ním nic nejezte!
  - učíte je prát se o jídlo.
2. Dbejte pokynů vedoucích – 3x a dost.
  - 3x nevnímáte, jdete si odpočinout od koní.
3. Hlaďte koně po krku, ne zepředu po hlavě.
4. Neběhejte a nedělejte prudké pohyby, zvláště vzadu za koněm.
5. Než přistoupíte ke koni, oslovte jej jménem.
6. Neplašte sebe ani zvířata. Koně chovaní volně  mají svá pevná pravidla (hierarchii)
7. Chovejte se klidně a uvolněně. Vnímejte, co se kolem vás děje.
8. Kůň je vaše zrcadlo. Sledujte jeho reakce a řeč těla. Opravujte nejdříve sebe.
9. Při čištění si nesedejte a nedřepejte. Soustřeďte se na to, co děláte.
   
10. Respektujte sílu a rychlost koně.
11. Strach hlásíme a pracujeme s ním pomocí dýchání.
  - čerpáme sílu a klid ze země. Stojíme pevně na zemi.
12. Nasedejte na koně s přilbou, pouze ze židličky nebo s pomocníkem.
13. Zodpovídáte za svěřené věci (sedlo, uzda, přilba, čištění, nářadí).
  - vracejte vše na místo, poškození hlaste vedoucímu.
14. Jezdíme vždy s ohleduplností ke koním, jezdcům, k okolí a přírodě.