Pravidla pro vstup do areálu

 

Pravidla bezpečnosti u koní pro členy Pony klubu a účastníky letních táborů Corazonu.

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI:

1. Dbáme pokynů vedoucího (3x a dost)

2. Nekrmíme koně z ruky, nejíme před nimi

3. Nehladíme koně po hlavě, ale po krku

4. U koní se chováme klidně a uvolněně, neběháme a nekřičíme

5. Před přistoupením ke koni ho oslovíme

6. Při čištění se soustředíme na koně, nedřepáme si, nesedáme si

7. Kůň je naše zrcadlo

8. Nasedáme s přilbou a pomocníkem

9. Respektujeme sílu a rychlost koní

10. Neskrýváme své pocity, mluvíme o nich

 

Videa byla natočena pod dohledem ODBORNÉHO DOZORU. Účast dětí při natáčení dětí byla DOBROVOLNÁ. Děti ani koně nepřišli během natáčení k žádné úhoně.