Bc. Nela Babirádová

Nela Babirádová

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu ve Znojmě, poté jsem nastoupila na Jihočeskou univerzitu a vystudovala bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy. Zde jsem nalezla spousty námětů a inspirací, jakými všemi způsoby se dají vést děti, a jak se může pedagog i dále zlepšovat. Svůj volný čas ráda trávím v přírodě, učím se poznávat bylinky, a jak je mohu využít. Ráda tvořím a vyrábím materiály pro děti. Další mou zálibou je hra na klavír a flétnu. Dětem se snažím předávat pomocí her a prožitku pozitivní vztah k přírodě a zvířatům. S dětmi jednám vždy s respektem a láskou. Společně se držíme pravidel, která si nastavíme. Vše se snažím dětem předat, pomocí her a zábavy, a pokud možnosti dovolí přímou zkušeností a prožitkem.