Kouzlo koní

Dříve nás koně nosili do nových, nepoznaných míst a zemí. Dnes nás jejich duch nese na vnitřní cestu do nás samých a dává nám sílu jít vpřed. Postoj k naší duši se odráží v postoji ke koni. Po letech strávených s koňmi, mě dnes více zajímá to, co se od koní můžeme naučit my. Koně žijí v jiném a rozšířeném stavu vědomí. Vnímají naši energii i vibrace kolem. Mají velmi rozvinuté emocionální i sociální chování a nepredátorské chování. Jejich přirozeností je žít v relaxovaném, vysoce vědomém stavu a být připraveni na cokoliv! Lovená zvěř nežije ve stresu, že je někdo uloví. Vnímají co se děje a jestliže se situace nevyvíjí v jejich prospěch, volí boj nebo útěk. Filozofie koní staví vztahy výše než teritorium. Jak se od nich můžeme učit posílit a najít své místo v lidském stádě a rodině? Dynamika života koní ve stádě nám může rozšířit naše vlastní vnímání, posílit důvěru v přírodu a najít víru v sebe. My žijeme většinou v obavách, soustředěni na naše přání v budoucnosti. Stačí s nimi být v přítomnosti, sladit s nimi dech a přejde na nás síla klidu a harmonie.

Emocionální inteligence (EQ)

Emocionální inteligence není vrozená, ale získává se. Ukazuje se, že je pro šťastný a spokojený život důležitější než IQ. Je to schopnost rozeznávat pocity a emoce (vlastní i cizí) a využívat je ke svému uvažování a jednání. Patří do ní mimo jiné tyto schopnosti (viz níže), které po nás vyžadují i koně. Dávají nám prostor k učení a práci na sobě.

  • SEBEUVĚDOMĚNÍ - znalost svých vlastních vnitřních stavů, preferencí, možností a intuice.
  • SEBEREGULACE - schopnost ovlivňovat své chování, pojmenování svých pocitů a upřímnost sám k sobě.
  • EMPATIE - povědomí o pocitech, potřebách a obavách druhých.
  • SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI - komunikace, vlastní prezentace, uvolněnost, naslouchání, asertivita, schopnost rozhodování, odvaha, znalost svých silných i slabých stránek, dobré vztahy ad.
  • VNITŘNÍ MOTIVACE - emocionální sklony a síla, která řídí dosahování vlastních cílů.