Vede: PaedDr. Milada Truksová,

Shodou náhod se mi podařilo získat jako vedoucí pro naší školku úžasnou paní učitelku a bývalou ředitelku MŠ PaedDr. Miladu Truksovou. Seznámila jsem se s ní na muzikoterapii pro ženy a stala se pro mě vzorem moudré a laskavé ženy. Mimo jiné je absolventkou VŠ UP Celostní muzikoterapie, členkou CZMTA,  absolventkou Školy praktické muzikoterapie RNDr. Hany Blochové. V současnosti tuto školu sama vede. Několik let se s láskou věnuje muzikoterapii a tak naše děti učí zpívat, tancovat a rozvíjí jejich rytmické cítění. Děti pod jejím vedením zpívají a hrají na rozmanité  nástroje: bubny, bubínky, tibetské misky, různá štěrchadla, klapadla, balafony...