víkend 1.5.2022

Připravuje se                              Víkendový kurz pouze pro ženy

– sobota a neděle 30.4.-1.5. 2022

-ubytovaní ve vlastních stanech na pastvině,

-společné jídlo

Program:

Světlana -CHI – KUNG (energetické cvičení)

Zuzka – MUZIKOTERAPIE

Lenka – cvičení z hlavy do těla

Večer: povídání a tanec kolem ohně.

 

Doporučujeme sebou:

sukně a šátek na zakrytí obličeje při muzikoterapii.


Kdo přistupuje ke koni, vstupuje do říše – odvahy, síly, sebe-vědomí, intuice, neverbální komunikace.

Ježdění u nás je cestou seberozvoje a relaxace. Kdo se rozhodne jezdit na koni, zapisuje se do kurzu – vnímání, sebeuvědomění, sebedůvěry, odvahy a práce s energií.

– Ženy vnímají tělem –

Největší propast mezi námi a skutečností tvoří rozum. Když se žena přestane soustředit na rozum a začne se soustředit na sebe, bude větší váhu přikládat tomu, co cítí a ne tomu co ví a myslí si, nebo co říkají druzí. Žena je sama schopná vnímat skutečnou pravdu, pokud se dokáže zaměřovat na sebe, na to, co cítí a věří tomu, co cítí. 

V této video lekci se budeme učit vnímat naše tři hlavní energetická centra:

 

 

 

 

 

 

 

– procítění = pochopení –

Ježdění je jako tanec – vyžaduje přítomnost v těle a uvolnění. Chvíli zůstat bez myšlenek, jen pozorovat své tělo a být s ním v souladu. Uvolnit se a nechat koně, aby tě vedl a ukázal ti další rozměr.