vzpomínky na školku

Naše školka – byla registrována jako ,, dětská skupina “ pro 6 dětí dle zákona č.247/2014 Sb. Fungovala od : 1.6. 2018 do 30.6.2020 Ukázky z bývalé Eko školky:

Vzpomínky rodičů na naši eko-školku:

             Dcerka je ve školce šťastná, miluje zvířata, koně, takže tráví čas jako v ráji. Učí se chovat se ke zvířatům správně, bezpečně, citlivě. Tráví čas venku v přirozeném prostředí – mezi stromy, keříky, objevuje žížaly, brouky, ptáky…Oceňuji více času stráveného venku, může běhat a vymýšlet si hry s ostatními dětmi.   Jsem ráda, že je zajištěn svoz dětí hromadnou dopravou s paní učitelkou. Díky výborným učitelkám je školka  vedena profesionálně, dbají na to, aby se děti kamarádily, aby se chovaly hezky ke zvířatům i k přírodě. Uvědomují si vzácnost vody – pro lidi, zvířata i rostliny, učí se o odpadech. Navštěvují kulturní akce, učí se chovat společensky při oslavách i při jídle. Často zpívají a hrají na hudební nástroje. Dcera se vrací domů plná zážitků z prožitého dne. Vypráví, o čem si s paní učitelkou četli, vypráví o zvířatech, jak pejsek honil slepice, jak vozili morčátka, jak liška ulovila slepice, těší se na ovečky,…. Jako dítě bych sama do takové školky ráda chodila.

                                                                                    Š.

           Jsme rádi, že se naše dítě vzdělává v úzkém kolektivu, v prostředí plném zvířat a přírody.  Výhody vidíme jednoznačně v malém kolektivu dětí, a s tím spojený individuální přístup ke každému dítěti.Trochu nás mrzí absence besídek :-) Také nám vyhovuje individuální přístup k požadavkům rodičů a požadavkům dětí,  trošku postrádáme přítomnost kluků ;-)
Jsme se školkou velmi spokojeni a myslíme si, že je tento typ školek vhodnější pro rozvoj a vzdělávání dětí.
                                                         S.
            Dcera miluje  přírodu a zvířata.
Zvolila jsem tuto školku, protože ve velkém kolektivu byla hyperaktivní, nedokázala se soustředit, ani zklidnit. Nevydržela u žádné činnosti. Pobyt ve velkém kolektivu dětí ji neprospíval.  V malé školce mají děti klid na vlastní práci a prostor na vlastní hry. Nemá zlozvyky z velkých kolektivů, je klidnější, váží si sama sebe i svých kamarádek a konečně ji baví učit se. Možná je to tím, že spousta výuky probíhá venku.
Za rok se tu naučila soustředit, vnímat rytmus, zpívat prostřednictvím pohádek, básniček písní a hraní na hudební nástroje. Velice se rozvinula její individualita.
Učitelé tu respektují dětský svět, např.- nakreslený  slon může být i zelený…a proč?
Cením si individuálního přístupu profesionální učitelky, kdy paní učitelka pracuje s každým dítětem samostatně podle jeho schopností a dovedností. Děti se učí důvěřovat si, nekopírovat druhé  a jsou vedeny k hledání vlastních řešení. Výkon není upřednostněn před prožitkem.
                                                                          L.
           Tady je stručně náš příběh:
Dcera chodila do „koníčkové školky“ 2 dny v týdnu od září do konce února. Hledali jsem lesní školku jako doplněk k docházce do klasické městské školky. Zdálo se totiž, že se tam dcera nudí. Ze začátku to fungovalo skvěle. Dcera si užívala především pobyt venku a kontakt se zvířaty. Situace se zhoršila po novém roce. Děti trávili více času uvnitř budovy a zima začala být dlouhá. Dcera si nejdříve stěžovala na malý počet dětí ve školce a později i na malý počet hraček. Postupně si docházku do školky přála omezit a poté i úplně ukončit.
Za rodiče musím říct, že jsme s touto školkou byli moc spokojení. Vstřícnost všech vyučujících, neustálá snaha o vylepšení podmínek i programu pro děti, častý pobyt venku a přirozený kontakt s koňmi nás oslovil. Tímto moc děkujeme. Čas strávený s touto školkou byl pro nás všechny inspirující.
                                                             J.

            Ve školce se mi líbí individuální přístup, který je možný díky malému množství dětí. Velká komunikace, informovanost o dění ve školce a možnost se domluvit. Fotky z dění ve školce jsou také super, protože ne vždy, je snadné zjistit, co ve školce děti dělaly. Častý pobyt venku a kontakt se zvířaty. Dcera je nadšená z jízd na koních a baví ji i práce kolem koní. Také se mi líbí pěstování a následná konzumace z vlastních zdrojů. Dcera se do školky těší a často by chtěla chodit i v pátek a o víkendu. Dcera má ráda obě paní učitelky, kreslí jim obrázky a nosí kytičky, což v běžné školce spontánně nedělala. To je podle mě nejlepší ukazatel spokojenosti dítěte a my jako rodiče z toho máme radost.

Líbí se nám možný nástup do školky (předání dítěte) až v 9, takže ráno nemusím dceru brzy budit a vyspí se. Také zdravé přílohy k obědu – začala jíst třeba salát, který dříve moc nechtěla.  Starání se o zvířata (malé i velké) a tím učení dítěte zodpovědnosti Vlastní malá zahrádka a celkově péče o prostředí v kterém se dítě pohybuje čím si vytváří k prostředí vztah (není to prostě jen nějaká budova kde chodí do školky ale je to „jejich“ školka o kterou pečují)  Asi tím, že je tam málo dětí, si ještě nenašla nejlepší kamarádku, se kterou by všechno chtěla dělat, jako měla v běžné školce.                                      K.

Když jsme před lety hledali možnost, kde by se děti v okolí Olomouce mohly svést na koníkovi, ani náhodou jsme netušili,  jak úžasné místo díky tomu objevíme! Byla to láska na první pohled😀 A tak není divu, že jsme postupně vyzkoušeli všechny možné aktivity, které Corazon nabízí. Jezdili jsme na koníky, dcerka chodila do zdejší školky, v létě se děti účastnily táborů.
Corazon vnímáme jako místo laskavé k lidem, zvířatům i rostlinám. Místo, kde rytmus dne i činnosti vyplývají nejen z potřeb lidí, ale i z potřeb a nabídky přírody. Prostředí, které se asi ledaskomu může zdát jako neuhlazené a možná i nepohodlné, my cítíme jako příjemný a milý prostor, který umožňuje hlubší rozvoj fantazie a kreativity než velká kvanta koupených hraček či pomůcek vyrovnaných mezi čtyřmi stěnami. Děti zde mají skvělou možnost vnímat svět všemi smysly a prožitkem a díky tomu, že jsou zapojeny i do „pracovních“ činností (péče o zvířata, o areál, sázení a sklízení na zahrádce atd) poznávají, že bez práce nejsou koláče😀 Jako velmi přínosnou vnímáme možnost volného pohybu na čerstvém vzduchu a v přírodním prostředí, kterou považujeme za jednu ze základních potřeb dětí umožňujících zdravý fyzický vývoj včetně zdatneho imunitního systemu😊 A aby té chvály nebylo mnoho, tak už zmíním jednom jednu věc, která se nám na Corazonu líbí😊A tou je způsob komunikace a fungování v celém corazonském společenství. Corazon je místem vstřícným a láskyplným, platí zde však také jasná pravidla a hranice, jejichž dodržování je vyžadováno. Děti jsou učeny otevřené komunikaci, empatii, toleranci, schopnosti sdělit svoje potřeby, ale zároveň i schopnosti respektovat potřeby jiných a respektovat nastavené hranice.
Děkujeme za to vše!!!!❤️             – Volákovi