Dotace

eu-loga Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Společenský účelná pracovní místa Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci? V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 3.3.2014 do 31.8.2014 bylo u zaměstnavatele CORAZON o.s. IČ: 28558782 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 77.528,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 65.898,8,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 11.629,2,- Kč. Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.