Dana Kylarová

Momentálně na mateřské dovolené, jinak pracuji jako asistentka na lékařské fakultě. Kromě „mého“ oboru histologie a embryologie) se zajímám o způsoby, jak se lidé léčili v minulosti a jak se různě léčí dnes. Z „alternativní medicíny“ se zajímám hlavně o léčivé rostliny a jejich minulost, apiterapii (léčení včelími produkty) a východní medicínu (základní principy čínské medicíny, její léčivé rostliny a jejich využití, shiatsu, moxa). Moje další záliby jsou pak jasné: Chov včel a pěstování (nejen) léčivých rostlin (momentálně moje sbírka zahrnuje asi 70 druhů a dále roste). O obojí se snažím pokud možno přirozeně, s minimem zásahů (zkrátka raději koukám než dělám).

Včely proto chováme s manželem v nových nástavkových úlech, kde zkoušíme tzv. rašovské včelaření napodobující podmínky k obnově díla jaké má divoce žijící včelstvo, chováme trubce a zásoby medu včelám částečně ponecháváme nejen v sezóně, ale i na zimu. Výhledově bych chtěla pro jedno včelstvo pořídit něco jako klát na koukání - dutinu částečně uzavřenou sklem, kde by včelky spokojeně žily a já je mohla pozorovat. Zajímá mě i ostatní příbuzenstvo včel: Čmeláci, včely samotářky i vosy a sršně. Léčivky pěstuji podle principů bezúdržbové zahrady tak, že se jim snažím nalézt, případně vytvořit vhodné stanoviště, kde by byly schopné samy růst a množit se ve společnosti dalších rostlin. Zahradu a sad (asi 2000 m2) se snažím udržovat s ohledem na drobné živočichy (ještěrky, krtky, opeřence všeho druhu, ježky, kočky, pejsky a pod.) a děti tak, aby tady každý našel úkryt a nějakou tu potravu 🙂 a doufám, že se tady budeme mít všichni dobře!