Cvičení ke zlepšení jízdy na koni

Rehabilitační cvičení ke zlepšení jízdy na koni podle Ludmily Mojžíšové. Procvičení oblasti krční, hrudní a bederní páteře. PaedDr. Marie Zelená podle publikace Ludmily Mojžíšové, kresby: Eva Fantová Uvedená sestava zahrnuje cviky z nejznámější sestavy paní Mojžíšové - cvičení umožňující otěhotnění. Tato sestava je komplexnější a lépe zahrnuje procvičení celého těla.

V sedu na židli

v-sedu-na-zidliVytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Uvolněně maximální předklon hlavy a vzpřim. (Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.)     v-sedu-na-zidli-2 Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Co největší úklony hlavy vpravo a vlevo. (Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.)     v-sedu-na-zidli-3Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Předklonem hlavy otáčet vpravo a vlevo. (Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.)     v-sedu-na-zidli-4Kroužení rameny vpřed a vzad. (Uvolnění ramenního kloubu.)       v-sedu-na-zidli-5Pokrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, ruce spojeny dlaně­mi. Táhneme dlaněmi od sebe a napínáme prsní svaly. Poloha paží určuje napětí v různých místech žeber. (Posílení prsních svalů.)

V sedu skřižmo

v-sedu-skrizmo-1Ze vzpažení skrčit upažmo dolů, zatlačit lopatky vzad a dolů. Zatlačíme do loktů ("svícen"). Ruce v úrovni ramen, lokty tlačíme vzad. Při vzpažení vdech, při skrčení dolů upažmo výdech. (Posílení pletence ramenního.)  

Vzpor klečmo

Vzpor klečmo 1Ruce opřeny o stoličku ve výši asi 30 cm. Zvolna "vyhrbit" bederní páteř, zvolna prohnout. Při tomto cviku dbáme, abychom procvičovali převážně dolní oblast páteře. (Uvolnění beder.)  

Vzpor klečmo 2Ruce opřeny o stoličku (jako 7). Otáčet trup a střídavě upažovat pravou, levou. (Rotační protažení bederní páteře.)

 

RVzpor klečmo 3uce opřeny o stoličku. Úklony stranou v oblasti bederní páteře, pohyb bérců proti hlavě. (Uvolnění a protažení v oblasti bederní páteře.)

 

Vzpor klečmo 4Zvolna vyhrbit bederní páteř, zvolna prohnout. Důležitý je rovněž pohyb hlavou: při prohnutí jde hlava vzhůru. (Uvolnění a protažení v oblasti hrudní a horní části bederní páteře.)

 

Vzpor klečmo 5Otáčet trup a střídavě upažovat pravou, levou. ( Protažení do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.)

   

Vzpor klečmo 6Úklony (stranou), pohyb bérců proti hlavě. (Protažení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.)

 

Vzpor klečmo 7Zanožit levou, protáhnout do dálky s výdrží asi 6 vteřin. Hlavu nezvedáme, je v poloze prodloužení trupu. (Posílení v oblasti bederní páteře a hýžďových svalů.)

 

Podpor klečmo na předloktích

Podpor klečmo na předloktích 1Střídavě vyhrbení a prohnutí horní části hrudní páteře. Pohyb hlavy je rovněž důležitý, viz cvik 10. (Uvolnění a protažení v oblasti horní části hrudní páteře.)   Podpor klečmo na předloktích 2Otáčet trup a střídavě upažovat pravou a levou. (Protažení do otočení v oblasti horní části hrudní páteře.)    

Podpor klečmo na předloktích 3Úklony (stranou) v oblasti horní části hrudní páteře, pohyb bérců proti hlavě. (Protažení v oblasti horní části hrudní páteře.)

Leh na zádech skrčmo přednožmo

Leh na zádech skrčmo přednožmo 1Rukama přidržujeme kolena. Přitáhnout kolena k hrudníku, hlavu a hrudník nezvedat. Pak stáhnout hýždě a tlačit kolena do dlaní. (Uvolnění beder a křížokyčelního skloubení.)

Leh na zádech

Leh na zádechVzpažit, vytahujeme trup do délky (paže a nohy opačným směrem) tak, že se snažíme vyrovnat všechna zakřivení páteře. (Uvolnění oblasti celé páteře.)   Leh na zádech 2Přednožit, nohama kmitáme vzhůru a dolů v rozsahu asi 15 stupňů po dobu asi deseti vteřin. V druhé fázi následuje leh skrčmo, dvakrát hluboký nádech a výdech. (Posílení břišních svalů.)  

Leh na zádech pokročmo roznožný

Leh na zádech pokročmo roznožný 1Střídavě pokládáme kolena v ose kyčle vlevo a vpravo. (Uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení.)  

Leh na levém boku, unožovat pravou

Leh na levém boku, unožovat pravouStřídat leh na pravém a levém boku. (Uvolnění vazů mezi pánví a křížovou kostí.)  

Leh na břiše

Leh na břišeLevou dolní končetinu pokrčit, pánev přitisk­nout k podložce. Levé koleno přitáhnout co nejvíce vzhůru, případně přitáhnout rukou - do skrčení únožmo. Střídáme skrčení únožmo levou a pravou. (Uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení, protažení svalů podél páteře, protažení přitahovačů stehna.)